Михаил Чаков

Михаил Чаков (16. III 1873 –  17. IX 1938) е македонски револуционер, соработник на Гоце Делчев и илинденски војвода. Учителствувал во село Тумба, а во ТМОРО влегува во 1897...

Леонид Јанков

Леонид Јанков (10 март 1879 - 2 септември 1905) — македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, раководител и војвода на Македонската револуционерна организација, учесник во Илинденското востание. Јанков е...

Константин II Кавасила (1255-1259)

Константин II Кавасила (1255-1259) се родил и живеел во бурна епоха на постојани војни и борби за превласт меѓу христијанските владетели на распарченото Источно Царство. За неговиот живот и...

Сергеј Јоаникиј (1234 – 1250)

Сергеј Јоаникиј (1234 - 1250) бил свештеник и охридски архиепископ најверојатно во периодот по 1234 до 1250 година. Тој бил архиепископ на Охридската архиепископија по потекло од Византија. Нема многу податоци за Сергеј Јоаникиј но се знае...

Атанас Цонев (1872 – 1943)

Атанас Цонев (1872 – 1943) е македонски револуционер, деец на Македонската револуционерна организација. Тој бил доверлив човек на Гоце Делчев, меѓу првите негови јатаци и долгогодишен раководител на пунктот...

Илија Аргиров Крчовалијата

Илија Аргиров - Крчовалијата (1856 - 1918) е деец на македонското националноослободително движење и војвода на ТМОРО. Учествувал во Кресненско-разлошкото востание (1878-1879) во четата на Стојан војвода, а потоа...

Ѓорѓи Сугарев (1879-1906)

Ѓорѓи Сугарев, (Битола, 1879 - с. Паралово, Мариовско, 23. III. 1906) – бил учител, македонски револуционер, учесник во Илинденското востание, битолски околиски војвода. Завршил егзархиска гимназија во Битола, а...

Андон Стојанов Тошев (1867 – 1931)

Андон Стојанов Тошев (Ерџелија, Светиниколско, 20 јуни 1867 - Ќустендил, Бугарија, 15 април 1931) познат како Доне Тошев или Дончо Штипјанчето бил македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење,...

Методи Патчев (1875 – 1902)

Методи Патчев (Охрид, 20. V 1875 – Кадино Село, Прилепско, 7. IV 1902) – бил македонски учител, револуционер и војвода на ТМОРО. Како учител работел во Охрид во 1896...

Арсени Јовков (1882 – 1924)

Арсени Јовков (25. III 1882 – 14. IX 1924) е македонски поет и публицист, општественик, револуционер, учесник во Илинденското востание, преведувач, филмолог. Како литерат се пројавува во првите две...
0:00
0:00