Фејсбук донесе одлука да ги забрани сите реклами кои нудат лажни лекови за корона вирусот како и објави кои создаваат паника и состојба за ургентност за купување на одредени производи кои наводно помагаат за заразата.

Фејсбук сака да спречи креирање на лажни информации кои многу брзо се шират и може многу луѓе да бидат измамени со крајни последици.