Починал Дедо Иљо Царот Малешевски, борец за слобода на Македонија, но и во битки за Србија, Бугарија и за Русија

Починал Дедо Иљо Царот Малешевски, борец за слобода на Македонија, но и во битки за Србија, Бугарија и за Русија

Починал Дедо Иљо Царот Малешевски, борец за слобода на Македонија, но и во битки за Србија, Бугарија..