Саат-кулата и Султан-муратовата џамија во средината на 1920-тите години.

Султан-муратовата џамија е една од најголемите џамии во Скопје и била изградена во 1436 година, на местото на коешто порано се наоѓал манастирот „Св. Ѓорѓи Скоропостижник“ на Виргинското брдо.


„СВЕТИ ЃОРЃИ СКОРОПОСТИЖНИК“ – манастирска црква во Скопје. Според историски извори, се наоѓала на брдото „Виргин“, покрај р. Серава. Изградена е во првата половина на Ⅺ в. Како нејзини ктитори се спомнуваат Роман Ⅳ Диоген, но и многу други, кои во различни временски периоди владееле со градот Скопје.

Црквата имала облик на впишан крст во правоаголен простор, со голема купола над централниот дел и четири помали куполи на четирите страни. Како манастирски комплекс, ограден со високи бедеми и заштитен со четири кули, постоел до крајот на ⅩⅤ в. Во првите три децении на ⅩⅤ в. до манастирската црква била изградена Султан-Муратовата џамија. Денеска манастирската црква не постои, останал само дел од манастирскиот бедем.