Според податоците на Светската здравствена организација, повеќе од 90 проценти од светската популација живее во области каде загадувањето на воздухот ги надминува границите.

Научниците долго време се сомневаат дека PM 2.5 (ситни честички во воздухот) предизвикуваат епигенетски промени во нашите клетки кои можат да го загрозат нашето здравје.

Поради оваа причина, во 2017 година, меѓународен тим на научници спроведе клиничко испитување со цел да откријат како ефектите од изложеноста на загаден воздух PM 2.5 можат да се ублажат со дневни додатоци на витамин Б кои содржат 2,5 мг фолна киселина, 50 мг витамин Б6 и 1 мг Витамин Б12.

Во студијата учествувале десет волонтери кои први биле изложени на чист воздух, а добиле плацебо за да ги измерат нивните основни реакции.

Подоцна, истите испитаници биле тестирани со високи дози на витамин Б и биле изложени на многу загаден воздух кој содржи високо ниво на PM 2,5.

Резултатите од студијата откриле дека четири недели од примањето на додаток витамин Б го ограничува ефектот на PM 2,5 помеѓу 28 и 78 проценти на десет генетски локации. Истражувачите откриле дека слично намалување се рефлектира и во митохондријалната ДНК, деловите на клетките кои произведуваат енергија.

Сепак, научниците посочуваат дека оваа студија има многу ограничувања, како што е мал број на испитаници, а и помалку информации за големината на витаминот Б кој ја активира реакцијата, како и дека се потребни подетални истражувања и тестирања, резултатите од оваа студија се охрабрувачки и може да го содржат клучот за намалување на штетноста од загадениот воздух.