Истражувањето спроведено врз пациенти со срцеви болести го поврзало позитивниот став со подолг животен век.

Холандски и дански научници од универзитетот во Тиблург и Оденсе користеле податоци собрани во текот на пет години од околу 600 испитаници.

Се покажало дека учесниците во истражувањето со најизразен позитивен начин на размислување имаат просечно 42 отсто помал ризик за смрт, отколку испитаниците кои биле наклонети кон песимизам.

Стручното списание „Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes“ додава дека позитивниот став во комбинација со телесна активност бил поврзан и со намален ризик за хоспитализација поради болести на срцето.