К-15 пред време знаеле што ќе се случува со приемот на Македонија во ЕУ..