Македонците ви Турција никогаш не заборавиле кои се и од каде се . Да сте живи и здрави браќа, и да ни е жива братска Република турција.