Повозрасните македонски граѓани сигурно се сеќаваат на Скопје пред земјотресот, но и на изгледот на градот до почетокот новиот век кога полека почна агресивното градење што кулминира со проектот Скопје 2014.Некогаш Скопје бил прилично функционален град со многу помал број автомобили, многу повеќе зеленило и простор за социјализирање на граѓаните. Денес, градот е пренатрупан со станбени и деловни објекти кои никнуваат на местата каде што некогаш имало двоспратни куќи.

Патната инфраструктура не ги задоволува потребите на граѓаните, а поради големиот број автомобили и лошиот јавен транспорт турканиците и застојот во сообраќајот се редовна појава.