Родителот си нашол механизам да е со детето ама и да е дом.