• Никогаш не се расправај со идиот-тој ќе се обиде да те спушти на своето ниво, а потоа ќе те дотолчи со своето искуство.
  • Никогаш на фрлај со кал врз луѓето, до нив може да не стаса, а на твоите раце ќе остане.
  • Никогаш не сомневај се во својата привлечност. Запомни: вагата лаже, луѓето завидуваат, а огледалото може да е искривено.
  • Не барај ги тие кои не те бараат и не чекај ги тие кои не те чекаат.
  • Ако ти кажале дека возот ти заминал, запомни секогаш има и бродови и авиони
  • Запомни, добрите работи ќе се случат тогаш кога ќе се одалечиш од негативните луѓе
  • Не бриши ги солзите од твоето лице, избриши ги од твојот живот луѓето кои те расплакуваат.
  • Не дозволувај постапките на други луѓе да го уништат твојот внатрешен мир
  • Никогаш не врти се назад-таму сè е без промена
  • Никогаш не се споредувај со другите. Не споредувај здравје, маж, деца и плата.