Владата за 8,3 милиони евра реши да ја купи зградата на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор во која ова претпријатие никогаш не се всели и истата ќе ја даде на користење на некоја друга институција, пишува Фактор. Набавката треба да ја направи Службата за општи и заеднички работи на Владата со непосредна спогодба. Зградата која се наоѓаат на улица „Филип Втори Македонски“ во центарот на Скопје има вкупна површина од 4.194 метри квадратни на шест ката, а Бирото за судски вештачења процени дека нејзината вредност изнесува 8.308.463,00 евра. „Објектот кој што е лоциран на ул. „Филип Втори Македонски’’бр.11 Скопје, инаку сопственост на Ад за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, изграден е со сопствени средства на Друштвото. Проценетата вредност утврдена од страна на Бирото за судски вештачења се однесува на дел од вкупната вредност на зградата“, гласи одговорот од претпријатието. Од таму додаваат дека зградата е соодветна за вселување на три јавни институции кои би можеле да работат под условите кои ги овозможува објектот, или пак покажале интерес до сега. „ Согласно досегашните преговори, како и барањата доставени до Акционерското друштво, предметните деловни простории одговараат на потребите на Управата за финансиска полиција и Државната комисија за спречување на корупцијата, а интерес за сместување изрази и ЈП Службен весник на РСМ“, дополнуваат од АДСДП.