Вработување

Вработување во МРЕЖА

Ако сакате да бидете дел од оваа динамична компанија, сега ја имате можноста да ни се придружите.

Доколку сакате да аплицирате за вработување во МРЕЖА, пратете ги наведениве документи:

  • CV и мотивационо писмо каде што ќе ја назначите работната позиција за која аплицирате, односно областа ( категоријата ) во која би сакале да работите,
  • Фотокопија од дипломата/уверението за завршено образование,
  • 1 колор фотографија

на адреса
МРЕЖА
ул.„Алексо Демниевски 27 „ бр.1а
1000 Скопје

односно на email адресата [email protected]

МРЕЖА ќе направи преселекција, врз основа на пристигнатите апликации, како и интервјуирање и тестирање на преселектираните апликанти.

Сите апликации за вработување ќе бидат третирани како строго доверливи. Со праќањето на апликацијата за вработување, се согласувате вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни места во рамките на МРЕЖА, се додека не нè контактирате за да ја повлечете вашата согласност.


Волонтирање во МРЕЖА

 

МРЕЖА нуди можност за волонтирање во рамките на Компанијата (за студентите од IV година, за апсолвентите и за дипломираните студенти).

Доколку сакате да аплицирате за волонтирање во МРЕЖА пратете ги наведениве документи:

  • CV и мотивационо писмо, со назнака „волонтирање”,

на адреса
МРЕЖА
ул.„Алексо Демниевски 27 „ бр.1а
1000 Скопје

односно на email адресата [email protected]