Маркетинг на Mreza.mk

Информативнипт портал МРЕЖА.МК им овозможува на своите читатели да ги следат најважните и најнови политички, економски и урбани вести, како и новости од светот, културата, сценскиот живпт, здравјето, технологијата, модата и забавните теми.

Порталот започна со работа во мај 2013 гпдина, а денес е меѓу трите најпосетувани информативни интернет портали во Македонија.
Според Google analytics бројот на месечни посети надминува милион и двесте илјади посети.
Mreza.mk ви нуди стандардни димензии и банери за прикажување (наведени подоле) како и custom дизајнирани банери со специфични димензии и формат (контактирајте не за повеќе информации). Во рамките на закупот се вклучени:

• Сервирање од свој CDN сервер (со SLA за 100% uptime)
• Избор за GEO таргетирање (пример прикажување само на територијата на Македонија / или Скопје)
• Избор за капинг на посетители (максимален број на импресии кои ќе се прикажат индивидуално на едно лице во одреден временски интервал)
• Нотификации по е-маил за промена на состојбите како и тековниот статус на закупот
• Мерење на кликови и импресии за HTML5 банери
• Таргетирање и сегментирање по уреди (Android, Iphone и сл)

Превземете го ценовникот во PDF формат