На главниот дел на Самитот, еден од панелите ќе биде посветен на предизвиците што ги соочуваат земјите во Југоисточна Европа, вклучувајќи ја и Македонија.