Историја

Времето на христијанизација на народот кој живеел на териториите на географска Македонија до доаѓањето на Словените

Народот на територијата која денес се наоѓа под јурисдикција на Православната Охридска Архиепископија бил христијанизиран уште од апостолско време. Во римската провинција Македонија дошол самиот Апостол Павле. Познати и потврдени се неговите посети и организирања на црковниот живот во Филипи, Тесалоники, Верија и други места од оваа провинција. Некои претпоставуваат …

Повеќе

Моравската мисија на Св.Кирил и Методиј и создавањето на „ГЛАГОЛИЦАТА„

Повод за Моравската мисија на Кирил и Методиј било писмото на моравскиот кнез Ростислав до pомеискиот император Михаило 3. Ростислав настојувал да ја осамостои и зацврсти својата држава Моравија, на која и се заканувала опасност од германското свештенство. За да ја отсрани опасноста тој побарал проповедници кој ќе го шират Христовото …

Повеќе

Св. Кирил и Методиј

Со доаѓањето на Словените во Македонија, тие со себе ги донеле и своите пагански верувања и својот јазик. За писмено изразување употребувале црти и рески. Сепак со доаѓањето во Македонија и на јужниот Балкан се сретнале со напредна култура и развиена писменост. Словените од староседелското население го примиле писмото кое …

Повеќе

Света Лидија Македонка

Света Лидија е камен темелник на Црквата во Филипи. Таа е прва личност која што била крстена од страна на апостол Павле на европско тло и затоа се прославува како прва христијанка – Европјанка. Била богата и побожна жена, омажена во градот Филипи, а потекнувала од малоазиска провинција, од градот …

Повеќе

Апостол Лука (Евангелист)

Апостол Лука е еден од четирите евангелисти чии дела денеска се наоѓаат во Новиот Завет. Според некој тој им припаѓал Седумдесет апостоли. По Христовото воскресение, апостол Лука напишал Евангелие за животот и делото на Исус, па главно поради ова тој е познат ѝ како Евангелист. Во младоста се занимавал со изучување настарогрчката …

Повеќе

Список на архиепископи на македонската и охридската архиепископија

Македонија е библиска земја. Таа е првата земја на европска почва во која апостолот Павле заедно со апостолите Сила, Тимотеј и Лука меѓу 51 и 54 г. го посеал семето на христијанството, а Лидија од градот Тијатир која тогаш престојувала во Фили­пи, е првата македонска, па и европска христијанка. Меѓу градовите што од времето …

Повеќе

Појава на христијанството во Македонија

Не може да се каже дека апостол Павле го создал нееврејското христијанство (Gentile Christianity), но тој е одговорен за поттикнување истото да се создаде. Павле станал важен фактор во ширењето на христијанството во Македонија. Имал визија на човек, Македонец, кој го преколнувал и барал од него „дојди во Македонија и …

Повеќе

Охритска Архиепископиај

Македонија е библиска земја. Таа е првата земја на европска почва во која апостолот Павле заедно со апостолите Сила, Тимотеј и Лука меѓу 51 и 54 г. го посеал семето на христијанството, а Лидија од градот Тијатир која тогаш престојувала во Фили­пи, е првата македонска, па и европска христијанка. Меѓу …

Повеќе

Илинденско востание

Илинденското востание било востание на македонскиот народ  против османлиската власт. Конгресот на Македонската револуционерна организација, одржан во Солун, донел одлука напролет да се крене оружено востание при што започнувањето и водењето на востанието им биле препуштени на окружните комитети. Конгресот на Битолскиот револуционерен округ, одржан во Смилево, одлучил да се …

Повеќе