Споственик на порталот Мрежа


 • „МРЕЖА – МЕДИA” ДОО СКОПЈЕ  
 • Тел: 02/ 3229 292
 • Тел: 02/ 6132 925
 • E-маил: kontakt@mreza.mk

МАРКЕТИНГ:    marketing@mreza.mk


 • Александар Ристовски 078 286 756
 • Славчо Ципушев 078 685 329

РЕДАКЦИЈА :   info@mreza.mk


 • ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК
 • Славчо Ципушев              slavco@mreza.mk
 • Александар Ристовски     aleksandar@mreza.mk
 • УРЕДНИК ЗА КУЛТУРА ( МАГАЗИН )
 • Сашка Ципушева             saska@mreza.mk
 • УРЕДНИК ЗА ЗАБАВА ( СЦЕНА )
 • Снежана Ристовска          snezana@mreza.mk
 • УРЕДНИК ЗА СПОРТ
 • Габриел Мишевски         gabriel.mishevski@mreza.mk

 

ВЕБ РАЗВОЈ И ДИЗАЈН : webdizajn@mreza.mk


 • Александар Ристовски 078 286 756
 • Славчо Ципушев 078 685 329

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА : aleksandar@mreza.mk


 • Александар Ристовски 078 286 756